fbpx

Klimat
Smart

Är Dubbel Dubbels meny klimatsmart? Absolut! Det genomsnittliga klimatavtrycket per måltid på Dubbel Dubbel är imponerande låga 0,7 kg. Det är hela 1 kg mindre än den genomsnittliga klimatpåverkan för en svensk middag, som ligger på 1,7 KG CO2e per måltid enligt WWF. Varje månad noga räknar vi ut CO2e-utsläppen för maten vi serverar. Dessa utsläpp påverkas av faktorer som ingrediensernas ursprung, om de är ekologiska eller ej, och deras ursprungsland. Därefter kompenserar vi för dessa utsläpp i samarbete med Klimato (www.klimato.se), vår partner för klimatberäkningar och kompensation.

Tillsammans stöttar vi stolt Bhilwara-projektet som en gest av tacksamhet för deras fossilfria solenergi. Den årliga effekten är imponerande – projektet förhindrar utsläpp av omkring 8 700 ton koldioxid. Solenergi är en av de energikällor som kommer att spela en central roll i Indiens övergång till en grön och förnybar energiförsörjning. Men det stannar inte där. Bortom klimat- och miljöfördelarna med solenergi finns även ekonomiska och sociala fördelar. Projektet har bland annat bidragit till att byns sjukvårdsfaciliteter får pålitlig tillgång till förnybar energi dygnet runt. Vår hängivenhet till miljö, samhälle och en grön framtid är starkare än någonsin.