fbpx

Klimat
Smart

Är Dubbel Dubbel’s meny en klimatsmart sådan? Javisst! Det genomsnittliga klimatavtrycket per måltid på Dubbel Dubbel är 0,7 kg. Det är hela 1 kg mindre än den genomsnittliga klimatpåverkan av en svensk middag som ligger på 1.7 KG CO2e / måltid enligt WWF. Varje månad beräknas CO2e-utsläppen för maten vi sålt. Utsläppen beror på faktorer som vilka ingredienser vi använder, deras ursprungsland och huruvida de är ekologiska eller inte. Vi klimatkompenserar sedan utsläppen i samarbete med Klimato (www.klimato.se), vår partner för klimatberäkning och klimatkompensation. Tillsammans stöttar vi projektet Bhilwara som tack vare den fossilfria solenergin årligen förhindrar utsläpp av ca 8 700 ton koldioxid. Solenergi är ett av de energislag som troligtvis kommer att spela stor roll i att ställa om till ett grönt och förnybart energinät i Indien. Utöver den klimat- och miljönytta som solenergin bidrar med finns även ekonomiska och sociala nyttigheter. Projektet har bland annat bidragit till att sjukvården i byn är försedd med tillförlitlig tillgång till förnybar energi dygnet runt.